Skip to main content

Deze gids staat in het teken van de verbouw van ons clubhuis en de locaties waarop WZC speelde in haar historie zijn in beeld gebracht door de niet gehuldigde jubilarissen van afgelopen jaar daar te poseren.

De eerste gids is overhandigd aan Frans Stijf die namens de onderhoudsploeg de bouwvergaderingen bijwoonde. De commissie kreeg op de traditionele donderdagavond clubavond de primeur.

Tevens werden leden van de redactie bedankt. Henri van der Beek voor de fotografie, Dick Nieuwenhuis en Laura Zonnenberg voor de lay-out en opmaak en Cor Regterschot en Aad Eilander voor de redactionele bijdragen. De opbrengst van de advertentieverkoop komt ten goede van het bouwfonds www.wzcbouwt.nl We bedanken de adverteerders en sponsoring van bedrijven in de productie!

De bezorging is inmiddels gestart. Teamleiders mogen de leden/sporters buiten Wapenveld inventariseren en vragen naar een aantal exemplaren voor hen.