Skip to main content

Kledingbeleid

Kledingbeleid

Doel van dit plan is ter verduidelijken van de werkwijze en gebruiksregels die van toepassing zijn bij het gebruik ban door WZC te beschikking gestelde kleding ven materialen.

 

 1. Ieder spelend lid van WZC is automatisch deelnemer aan het kleding regelement. De vereniging hecht veel waarde aan een correcte/ representatieve uitstraling en wenst uniformiteit. De leden dragen het WZC-tenue met trots en behandelen het met zorg.
 2. Het kleding regelement voorziet in wedstrijdkleding voor elk team (wedstrijdshirt, korte broek, kousen en keeper sets), hierna te noemen de wedstrijdkleding. Iedere deelnemer aan het kleding regelement is verplicht tot het dragen van de officiële wedstrijdkleding welke via de vereniging is verstrekt. De kledinglijn is door het bestuur vastgesteld en zichtbaar in de webshop.
 3. Aan wedstrijden kan alleen worden deelgenomen door het dragen van de officiële WZC wedstrijdkleding.
 4. Iedere deelnemer aan het kleding regelement betaalt middels de jaarlijkse contributie de eigen bijdrage voor het kleding regelement. Indien de contributie niet tijdig is betaald kan het bestuur besluiten de wedstrijdkleding niet te verstrekken waardoor men niet speelgerechtigd is.
 5. De wedstrijdkleding is en wordt nooit eigendom van een lid maar maakt onderdeel uit van de totale set kleding voor het team. De zogeheten “teamtas” wordt onder verantwoordelijkheid van de materiaalcoördinator samengesteld en uitgegeven. De gebruiker (het team) gaat daar zorgvuldig mee om. Kleding van trainers, leiders en scheidsrechters vallen hier ook onder.
 6. De wedstrijd kleding en team tas blijven te allen tijde eigendom van de vereniging. Het team is slechts voor bepaalde tijd gebruiker.
 7. Het is beslist niet toegestaan wedstrijdkleding aan te laten passen en/of te voorzien van (eigen) sponsoruitingen of andere uitingen zoals bijvoorbeeld namen van spelers. De wedstrijdkleding is voorzien van een sponsor bedrukking waarvoor de vereniging specifieke afspraken heeft vastgelegd met de betreffende teamsponsor.
 8. Het is niet toegestaan wedstrijdkleding uit te lenen aan derden.
 9. De wedstrijdkleding mag uitsluitend tijdens wedstrijden gedragen worden. Het is zonder goedkeuring van het bestuur niet toegestaan de wedstrijdkleding te gebruiken tijdens trainingen. Het is ook niet toegestaan de wedstrijdkleding te dragen tijdens privé activiteiten of b.v. schoolactiviteiten en niet WZC gerelateerde sporttoernooien.
 10. Ieder team ontvangt bij aanvang van elk nieuw seizoen een complete teamtas met wedstrijdkleding. De uitgifte van de wedstrijdkleding word gedaan onder verantwoordelijkheid van de materiaalcoördinator. De leider (zelf) neemt de tas in ontvangst. Bij afgifte controleert de leider de inhoud en tekent voor akkoord en ontvangst.
 11. De teamtas blijft gedurende het gebruik (seizoen) compleet. Er worden geen sets aan spelers uitgedeeld. Als een speler incidenteel met een ander team mee speelt dan zorgt de leider van dat team dat er een tenue voor de (gast) speler beschikbaar is.
 12. De wedstrijdkleding wordt na elke wedstrijd, volgens een door de leider opgesteld schema, gewassen conform het wasvoorschrift op de website. Kleding wordt hierbij gewassen op een sportstand in de wasmachine en mag onder geen enkele voorwaarde in de wasdroger of worden gestreken. De kousen worden bij voorkeur volledig uitgevouwen gewassen zonder toevoegen van agressieve bleekmiddelen. Wij willen dat per wasbeurt de kleding tegelijk in dezelfde machine wordt gewassen. Dit voorkomt verschillende verkleuringen.
 13. De materiaalcoördinator van WZC is verantwoordelijk voor de representativiteit van de wedstrijdkleding en tijdige vervanging. De gebruiker volgt aanwijzingen en instructie(s) van bedoelde coördinator of bestuur op.
 14. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de wedstrijdkleding zorgvuldig behandelen. Slijtage van de wedstrijdkleding, alsmede vernieling en/of vermissing van de wedstrijdkleding dient direct gemeld te worden aan de kleding coördinator(en) van WZC.. De wedstrijdkleding wordt dan, indien mogelijk, gerepareerd of vervangen. Geen gevolg geven aan dit punt kan gevolgen hebben voor het vergoeden van de kleding door het team/ gebruiker (zie punt 16).
 15. Wanneer naar oordeel van de materiaalcoördinator verwijtbaar gedrag de oorzaak is van het onder artikel 14 genoemde, kan na overleg met de leider de kosten van deze schade in rekening worden gebracht van het individuele lid of betreffende team. De leider is en blijft te allen tijde verantwoordelijk.
 16. Ruilen van kleding dient via of bij de materiaalcoördinator plaats te vinden op basis van oude inleveren en nieuwe ontvangen.
 17. Na afloop van het voetbalseizoen dient de leider er voor te zorgen dat de wedstrijdkleding compleet en in goede staat (en gewassen) wordt ingeleverd bij de materiaalcoördinator. Spelers dienen aan verzoeken van de leider te voldoen met betrekking tot inlevering van kleding voor een bepaalde datum. Na controle van de door de kledingcoördinator aangewezen vrijwilliger(s) tekent de leider voor afgifte en de vrijwilliger voor ontvangst.
 18. Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er wedstrijdkleding ontbreekt en/of er sprake is van niet gemelde schade, kunnen de kosten van deze hiervan in rekening worden gebracht bij de speler. De penningmeester van WZC zal hiervoor een factuur opstellen.
 19. Kleding en overige artikelen die team en wedstrijd gerelateerd zijn mogen alleen van onze kledingsponsor HUMMEL Leverancier HG Printing zal voor wedstrijd en teamverband alleen goederen leveren van de WZC kledinglijn. Artikelen zoals trainingspakken, tassen, presentatie pakken, jassen, tassen e.d.) mogen enkel aangeschaft worden bij HUMMEL. WZC en HUMMEL zijn een contractuele overeenkomst zijn aangegaan.
 20. De aangeschafte accessoires/artikelen in team- of sponsorverband blijven eigendom van de vereniging zodat deze in de opvolgende jaren nog in teamverband kunnen worden gebruikt. Sportkleding welke slechts voor de training wordt gebruikt kan door leden rechtstreeks op de webshop worden aangeschaft.
 21. Bedrukking met logo’s sponsoren via de webshop is niet toegestaan, dit kan enkel met toestemming van en via de sponsorcommissie of de materiaalcoördinator.
 22. Het is nadrukkelijk niet toegestaan andere merken dan die van onze kleding sponsor HUMMEL te dragen in wedstrijd verband of team gerelateerde activiteiten.
 23. Het is enkel toegestaan om op deze kleding het clublogo te laten bedrukken. Bedrukkingen of teksten worden eerst door de materiaalcoördinator en of sponsorcommissie beoordeeld. Onze vereniging verbiedt aanstootgevende, discriminerende en racistische teksten. Sponsoren conformeren zich aan het (kleding)beleid van WZC.
 24. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van WZC.

 

Ter info, de kosten tenue inclusief bedrukking:

Trainingspak                   € 69,63

Sporttas                           € 48,69

Shirt Wedstrijdtenue      € 37,75

Short Wedstrijdtenue     € 17,65

Wedstrijdkousen            €   9,99

 

 • Actuele prijzen zijn te vinden op https://issuu.com/deventrade/docs/hummel-catalogus-2021-1