Skip to main content

Vertrouwenscommissie

Vertrouwenscommissie

WZC wil een voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis voelt. Een voetbalvereniging waar een prettig en veilig sportklimaat heerst  en grensoverschrijdend gedrag zoals pesten,  discriminatie en seksuele intimidatie niet aanwezig is.Download gedragsregels begeleiders in de sport Ondanks deze goede voornemens blijkt in de alledaagse praktijk van diverse sportverenigingen  dat gevallen van grensoverschrijdend gedrag , van licht tot zeer ernstig, zich wel degelijk voordoen.  Om hier aandacht aan te besteden heeft het bestuur van WZC besloten om een vertrouwenscommissie in te stellen. Deze commissie heeft  als taak voorstellen te doen voor preventief beleid  (voorkomen is beter dan genezen) èn als taak aanspreekpunt te zijn in het geval er sprake is van grensoverschrijdend gedrag.Een van de maatregelen die al genomen zijn in het kader van preventief beleid is het verplicht stellen van een VOG (verklaring omtrent gedrag) voor het jeugdkader (trainers en leiders).Wat wordt verstaan onder grensoverschrijdend gedrag waarbij de vertrouwenscommissie ingeschakeld kan worden? Dan moet men denken aan:

  • pesten en gepest worden
  • machtsmisbruik
  • verbale agressie
  • het gevoel dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
  • ongewenste intimiteiten: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hiermee te maken heeft
  • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
  • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)
  • iemand die jou direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag

Wat doet een vertrouwenscommissie?

Als bovengenoemde problemen zich voordoen  binnen de club, probeer deze dan altijd eerst op te lossen met degenen die daarbij betrokken zijn. Maar als je geen gehoor vindt bij deze personen, of dat nu een bestuurslid, een trainer, leider en/of een teamlid is, of je vindt het heel moeilijk om dit bespreekbaar te maken,  dan kun je naar de vertrouwenscommissie stappen.

De vertrouwenscommissie van WZC bestaat uit 2 leden, de zogenoemde vertrouwenspersonen. Dit zijn Betty Veltkamp en Winfred Moeliker.  Aan het eind van dit stuk stellen zij zich voor.

De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal, denkt samen met je na over de te nemen stappen en kan je zo nodig verder helpen door professionele mensen in te schakelen. De vertrouwenspersoon kan je ook helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, de voetbalbond KNVB of politie. Voor veel situaties is geen standaard oplossing te bedenken, maar een luisterend oor is het begin van de oplossing.

Hoe vertrouwelijk zijn de vertrouwenspersonen?

Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden zal te allen tijde vertrouwelijk worden omgegaan. Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit gebeurt altijd in samenspraak en in goed overleg met jou.

Onder wiens verantwoordelijkheid valt de vertrouwenscommissie?

De activiteiten van de vertrouwenscommissie vallen onder de verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur van WZC  Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteert de vertrouwenscommissie aan het bestuur of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe de voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden van de personen die een beroep op de vertrouwenscommissie hebben gedaan.

Wie zijn de vertrouwenspersonen van WZC op wie je een beroep kunt doen? Betty Veltkamp Wie ben ik: Mijn naam is Betty Veltkamp, getrouwd met Bert en we hebben 4 volwassen zonen die allemaal jarenlang spelend lid zijn (geweest) bij WZC. Daarnaast hebben wij allemaal diverse functies (gehad) bij WZC. Mij kennen jullie misschien nog als kantinemedewerkster, leidster van de jeugdteams van onze zoons, vlagster, supporter of lid van het jeugdbestuur. Na een aantal jaren niet actief betrokken te zijn geweest bij WZC ben ik gevraagd om samen met Winfred Moeliker vertrouwenspersoon te worden. Je hebt er bewust voor gekozen om lid te worden van de WZC-“familie” omdat je graag samen met anderen als team wilt voetballen en dan wil je je ook, net als in een echte familie, geaccepteerd, gewenst en gerespecteerd voelen. Door ongewenst of grensoverschrijdend gedrag, op welk vlak dan ook, kun je je buitengesloten, gekwetst en eenzaam gaan voelen. Mocht dit voor jou gelden, of je nou pupil of senior bent, dan hoop ik dat je de vrijmoedigheid hebt om contact met één van de vertrouwenspersonen van WZC op te nemen. Wij zijn onafhankelijk en ieder gesprek is vertrouwelijk. Vanwege mijn onregelmatige werktijden en -dagen in de zorg, kun je mij het best even een appje doen als ik de telefoon niet opneem dan neem ik z.s.m. contact met je op. Mijn telefoonnummer is: 06-23876604
Winfred MoelikerZoals veel ouders ben ik bij WZC betrokken geraakt toen mijn jongens gingen voetballen. Door de jaren heen heb ik een aantal functies vervuld, van leider en trainer tot bestuurslid. Inmiddels zijn mijn jongens van de voetbal af en is mij gevraagd om bij WZC vertrouwenspersoon te worden. Op deze vraag heb ik direct en met volle overtuiging  ja gezegd. Vanuit mijn werk als klinisch psycholoog in de geestelijke gezondheidszorg weet ik wat het kan betekenen als mensen in het algemeen, maar zeker kinderen ,  worden gepest, gediscrimineerd of seksueel misbruikt.  Dit kan ernstige psychische gevolgen hebben, in het bijzonder  voor iemands zelfbeeld en zelfvertrouwen. Als we dergelijke zaken binnen de voetbalvereniging kunnen voorkomen en oplossen, dan wil ik daar graag aan meewerken!!Tel. 06 125 28 129  E-mailadres:  w.moeliker@planet.nl