Skip to main content
Aangescherpte coronamaatregelen

Het demissionair kabinet heeft per 13 november 18.00 uur nieuwe maatregelen aangekondigd voor de sport. Ons clubhuis valt onder de categorie horeca en moet dus de deuren midweeks sluiten om 20:00 uur en op zaterdag uiterlijk om 19:30 uur op basis van de gemeentelijke regelgeving. In het clubhuis is het tonen van een coronatoegangsbewijs verplicht en moet een vaste zitplaats ingenomen worden.

Publiek helaas niet toegestaan

Er is geen publiek toegestaan bij trainingen en wedstrijden. Alleen toegang hebben personen die op dat moment vrijwilligerswerkzaamheden verrichten. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten. Dit betekent dus ook dat het clubhuis alleen toegankelijk is voor vrijwilligers die een taak hebben en spelers en begeleiding van de teams.

Uitstel algemene ledenvergadering

In verband met de nieuwe coronamaatregelen zal de algemene ledenvergadering op woensdag 17 november geen doorgang vinden.

De algemene ledenvergadering zal nu plaatsvinden op woensdag 15 december, aanvang 19:30 uur.

Het bestuur kiest voor uitstel omdat, gelet op de onderwerpen en de binding met onze leden, de voorkeur uitgaat om fysiek te vergaderen. Mocht dit op deze nieuwe datum ook niet lukken zal de vergadering digitaal doorgang vinden. Dit omdat het bestuur graag nog dit jaar een aantal onderwerpen met de leden wil bespreken.

WZC 75 jaar

Onze vereniging bestaat op 26 augustus 2022 75 jaar. Dit jubileum willen wij, als het even kan, niet ongemerkt voorbij laten gaan. Wij zoeken leden die samen met Aad Eilander in een nieuw te vormen jubileumcommissie willen plaatsnemen om een mooi programma samen te stellen. Aanmelden kan rechtsreeks bij Aad, aadeilander@live.nl.

Voor vragen of opmerkingen kan contact op worden genomen met de secretaris via secretaris@wzcwapenveld.nl

 

Bestuur WZC Wapenveld