Skip to main content
In memoriam Gerrit Dul

Op zaterdag 26 augustus 2023 is overleden ons zeer gewaardeerd lid en bestuurslid.

Gerrit Dul, in de leeftijd van 79 jaar. Gerrit Dul was vele jaren heel erg nauw betrokken en zeer actief binnen onze Supportersvereniging W.Z.C. Helaas nam de gezondheid en vitaliteit de laatste tijd erg af, hierdoor kon hij niet meer op het sportpark aanwezig zijn om naar zijn geliefde 1e elftal te kijken. Gerrit Dul was meer dan 45 jaar bestuurslid van de Supportersvereniging. Gerrit was iemand die zelden of nooit verstek liet gaan bij een vergadering of andere bijeenkomst van de Supportersvereniging.

In de beginjaren van zijn bestuursfunctie was Gerrit verantwoordelijk voor de inkoop van prijzen voor de jaarlijks terugkerende Bazar in Dorpshuis t,Spijker. Samen met enkele medebestuurders stapten ze in het beschikbare Volkswagenbusje van Meester Wijhe en trokken ze op naar Baarle-Nassau (aan de Belgische grens) waar de inkopen werden gedaan voor de te houden Bazar. Gerrit was jaren mede verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de Bingoavonden, eerst in de kantine van WZC, later bij café Wagenvoort waar Gerrit samen met zijn Fenny  s, morgens vooraf aan een bingoavond de zaal alweer klaar maakte voor de die avond te houden Bingo.

Ook was Gerrit de grote animator achter de hekverloting tijdens thuiswedstrijden van ons 1e elftal. Loten boekjes werden altijd door hem besteld en op zijn fiets opgehaald uit Heerde. WZC heeft door toedoen van Gerrit Dul vele financiële middelen ter beschikking gekregen om allerlei verschillende investeringen te kunnen doen die ten goede kwamen aan het voetbal, onze jeugd of aan onze accommodatie.

We spreken hier van een zeer betrokken en actief lid binnen onze Supportersvereniging. Het past ons dan ook zeker om dankjewel te zeggen tegen mensen die zoveel voor WZC hebben betekent en hun werk altijd met zoveel toewijding en passie hebben uitgevoerd !!

Gerrit zou een voorbeeld voor velen kunnen zijn !!!

Moge Gerrit rusten in vrede !!

Wij als bestuur van de Supportersvereniging en alle leden van WZC betuigen ons meeleven met de naaste familie. Wij wensen Fenny, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen heeft veel sterkte en kracht om het verlies van hun geliefde te kunnen dragen.

Plechtigheid vooraf aan de crematie wordt gehouden op donderdag 31 augustus om 10.00 uur in de aula  van Crematorium Kranenburg te Zwolle. Indien u hierbij aanwezig wilt zijn dient u uiterlijk om 9.45 uur binnen te zijn bij boven genoemd Crematorium. Na afloop van de Plechtigheid is er gelegenheid om familie in de koffiekamer te condoleren.

Supportersvereniging WZC

Wim Eilander.