gemaakt op : 05 januari 2019

Vrijwilligersavond WZC

file-21.jpeg

Alle vrijwilligers die zich nog niet hebben opgegeven of die misschien geen uitnodiging hebben ontvangen:

Jullie hebben nog tot uiterlijk woensdag de tijd om je op te geven bij Ali Visser en Gerrie Koetzier

Na woensdag is het niet meer mogelijk om je op te geven.