gemaakt op : 20 april 2019

UITNODIGING BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING VV W.Z.C. WAPENVELD

Hierbij nodigt het bestuur van de voetbalvereniging WZC Wapenveld haar leden uit tot het bijwonen van een bijzondere algemene ledenvergadering te houden op dinsdag 23 april 2019 in het clubhuis van voetbalvereniging W.Z.C. Wapenveld.
 
Aanvang van de vergadering: 20:00 uur .
 
AGENDA
1. Opening
 
2. Toelichting verbouwplannen inclusief verduurzaming clubhuis en kleedkamers - Presentatie van de plannen - Financiële haalbaarheid  - Voorstel planning
 
3. Instemmingsverzoek verbouwplannen met besluit om fase 2 op te starten, te weten: - Offerte en subsidieaanvragen; - Vergunningsaanvraag; - Acties en fondsenwerving; - Voorbereidingen financieringsvoorstel;
(Met het instemmen van de opstart van fase 2 worden de plannen zoals bij agendapunt 2 gepresenteerd verder vormgegeven en bovenstaande punten in gang gezet. Doel is om een definitief besluit tot de verbouw voor te stellen in de algemene ledenvergadering van november 2019)
4. Voorstel verhoging kantineprijzen per 1 juli 2019
 
5. Rondvraag
 
6. Sluiting
 
In verband met onze voorbereiding verzoeken wij vragen voor de rondvraag schriftelijk of via e-mail uiterlijk donderdag 18 april 2019 aan ons te stellen via de secretaris (l.liefers@hotmail.nl). 


Vastgesteld, 6 april 2019
Namens het bestuur,
secretaris, Lijndert Liefers