gemaakt op : 11 januari 2022

Nieuwsbrief van het bestuur

Wat hadden wij u graag ontmoet, afgelopen donderdag tijdens onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Helaas
kon dit vanwege de huidige coronamaatregelen geen doorgang vinden.

Klik hier voor de volledige nieuwsbrief.