gemaakt op : 09 mei 2020

Nieuwsbrief van het bestuur mei 2020

Nieuwsbrief bestuur WZC Wapenveld

 

Beleef het weer (een beetje) mee bij WZC

Wekenlang lagen de voetbalvelden er stil bij vanwege de maatregelen tegen het coronavirus. Wekenlang was het niet toegestaan om het sportpark te betreden. Dat is overigens nog steeds zo. Gelukkig is er door het kabinet besloten dat er voorzichtig weer voetbalactiviteiten mogen plaatsvinden. Met de nadruk op voorzichtig want de regels die volgens het RIVM gelden zijn voor een groot deel nog steeds van kracht. De jeugd tot en met 12 jaar en van 13 tot en met 18 jaar mogen weer onder begeleiding en volgens vastgestelde protocollen gaan trainen.

 

Het sportpark is vanaf woensdag 6 mei weer open voor de trainingen van de jeugdteams tussen 18:00 – 21:00 uur van maandag t/m donderdag. Binnen deze tijden is het sportpark alleen geopend voor trainers en spelers die op dat moment training hebben. Dus helaas niet voor toeschouwers. Buiten deze tijden blijft het sportpark voor iedereen gesloten. Het is aan ons allen dat we dit op een verantwoorde manier gaan aanpakken. Neem de regels in acht, volg aanwijzingen op en wijs de ander ook op z’n verantwoordelijkheid.

 

Voor de jeugdelftallen is een nieuw trainingsschema gemaakt. Deze treffen jullie onderaan deze nieuwsbrief aan. Vooralsnog zal er per team 1 keer per week worden getraind gedurende 1 uur per week.  Er zal getraind worden in blokken zodat er voldoende tijd zit tussen de wisselen van teams. Het is uiteraard van groot belang dat iedereen zich aan dit schema gaat houden.

 

Ook niet-leden krijgende mogelijkheid mee te doen met de trainingen. Ben je nog geen lid van WZC, maar wil je wél graag trainen? Neem dan contact op met Bert Jager. Samen zal dan gezocht worden naar een team waar bij aangesloten kan worden.

 

Vanuit het NOC/NSF en de KNVB zijn protocollen ontwikkeld die door het bestuur afgestemd zijn op onze vereniging. Het is van groot belang dat iedereen deze protocollen doorneemt. De protocollen tref je onderstaand aan:

 

- Een protocol voor spelers een speelsters.

 

- Een protocol voor ouders en verzorger.

 

- Een protocol speciaal voor trainers.

 

- Een protocol over veiligheid en hygiëne.

 

Het trainingsschema en de veldindeling.

 

- Routing van en naar de verschillende velden.

 

Om te voorkomen dat groepen spelers voor en na de training elkaar kruisen is uitgaande van de trainingstijden en de verwachte aankomst- en vertrektijd van de teams, een route bepaald en een verzamelplaats waar de spelers voor de training moeten wachten.

 

De afgesproken maatregelen en de plattegrond komen ook bij de ingang van het sportpark te hangen zodat dit voor iedereen duidelijk is. De trainers zijn geïnstrueerd over deze maatregelen en veilige vormen van trainen. De komende weken zal er tijdens de trainingen periodiek toezicht worden gehouden door een verantwoordelijke vanuit het bestuur/jeugdcommissie.

 

Natuurlijk staat het iedereen vrij om te bepalen of je deel gaat nemen aan deze trainingen. De vereniging respecteert ieders besluit. Gezondheid en veiligheid zijn en blijven altijd het belangrijkste uitgangspunt.

 

Naast de start van de trainingen voor de jeugd wil het bestuur graag nog een aantal zaken met u en jullie delen:

 

Sportpark gesloten

Als bestuur kunnen we niet vaak genoeg benadrukken dat het sportpark gesloten is buiten de tijden dat vanaf 6 mei de trainingen voor jeugd weer starten. Ook op deze momenten hebben alleen jeugdleden, trainers en een bestuurslid die toezicht houdt toegang tot het sportpark. Nog steeds krijgen wij signalen dat er gevoetbald wordt op het sportpark. Dit is uitdrukkelijk niet toegestaan. De BOA van de gemeente Heerde heeft inmiddels ook al diverse keren handhavend moeten optreden op het sportpark. Laat dit jou of u niet overkomen.

 

Kantinevoorraad

De kantinevoorraad welke niet houdbaar was tot na de zomervakantie is geschonken aan de Voedselbank Heerde-Epe-Vaassen. Wij willen de leden van de kantinecommissie bedanken dat zij dit mogelijk hebben gemaakt.

 

Contributie

Het bestuur heeft het besluit genomen om de contributie voor het laatste kwartaal van dit seizoen op de reguliere manier te innen. Waarom we dit zo gedaan hebben willen we graag toelichten. Vooralsnog lopen onze vaste kosten grotendeels door. Daarnaast zijn er geen kantine-opbrengsten. Ook zijn er nu geen evenementen en activiteiten. Dit betekent het wegvallen van een belangrijke bron van inkomsten voor onze vereniging. Als bestuur doen we er alles aan om de club financieel goed door deze periode te laten komen. En samen zijn en maken wij de vereniging en daarbij moeten we de kosten die we gezamenlijk maken, ook zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Want ook dat is onderdeel van het lid zijn van een vereniging. Wij doen daarom ook een dringend beroep op onze leden hiervoor begrip te hebben.

 

Goed is te constateren dat onze leden de contributie gewoon betaald hebben. Daar zijn wij blij mee. Echter, begrijpen wij dat niet alleen wij getroffen worden door alle maatregelen en het wegvallen van inkomsten. Mocht het zo zijn dat in de nabije toekomst de contributie een probleem wordt, neem dan contact met de penningmeester Jan van Weert. Wij kijken dan naar een voor beide partijen geschikte oplossing.

 

WZC-ers zijn we samen in tijden van corona

Besturen in deze tijd is niet altijd even makkelijk. We krijgen strenge richtlijnen opgelegd vanuit de overheid waarin we soms lastige keuzes moeten maken en ook soms nee moeten zeggen tegen zaken die normaal zo fantastisch en belangrijk zijn voor het WZC-gevoel. We vragen ook begrip van u wanneer we hierin soms andere keuzes maken dan u wellicht zou wensen/verwachten. Maar neem van ons aan, we doen het in het belang van u en van onze vereniging.

 

Op financieel gebied maken we waar mogelijk gebruik van compensatiemaatregelen vanuit het Rijk en is een verzoek gedaan bij de gemeente om voor de periode van maart tot juni geen huur te betalen van de velden. Daarnaast is het prachtig om u mee te kunnen delen dat alle trainers en verzorgers op verzoek van het bestuur salaris hebben ingeleverd. Een mooi gebaar wat de club helpt in deze lastige tijd.

 

In de afgelopen maand heeft de gemeenteraad definitief ingestemd met de gemeentegarantie voor het afsluiten van een lening voor de verbouwing. Hiervoor onze hartelijke dank. De vergunningsaanvraag is momenteel nog onderhanden bij de gemeente. Doordat de verbouw is uitgesteld blijven we op de achtergrond wel bezig met de verdere voorbereidingen. Van een bezorgd lid kregen we al de vraag of het wel zeker is dat de verbouw volgend jaar zomer wel plaats kan vinden, mede gelet op de impact van het virus op de financiële positie van de vereniging. Vooralsnog wil het bestuur niet van dit doel afwijken. Veel is ook afhankelijk hoe en wanneer de maatregelen versoepeld gaan worden en of we volgend seizoen gewoon gevoetbald kan worden. Uiteraard zullen wij u ook raadplegen middels een algemene ledenvergadering wanneer daar aanleiding voor is.Naast de bloemengroet aan onze leden en donateurs van 65 jaar en ouder hebben we ook besloten om een advertentie te plaatsen in de Schaapskooi om onze sponsoren een hart onder riem te steken in deze moeilijke tijd. Zonder onze sponsoren kunnen wij niet als vereniging. Wij vragen u nogmaals om aan onze sponsoren te denken in deze moeilijke tijd en hen niet te vergeten wanneer u aankopen gaat doen.

 

Met dank aan de 3 W’s, Wolter, WIlmer en Wouter en de activiteitencommissie voor de jeugd organiseren we wekelijks een challenge voor de jeugd. Prachtig om de filmpjes terug te zien van jeugdleden die de challenge uitvoeren. Ook een woord van dank aan Gera Docter voor het samenstellen van de filmpjes van alle inzendingen.

 

Annulering Zomerfeest

Het Zomerfeest welke gepland stond eind juni is helaas geannuleerd. De voorbereidingen waren al gestart, maar de nieuwe maatregelen vanuit het Rijk maken doorgang onmogelijk, waarbij ook de commissie zelf al sterke voorbehouden gemaakt had en gezondheid op nr. 1 stelde. De commissie gaat volgend jaar de Oranjemarkt en het Zomerfeest weer op de kalender zetten.

 

Tenslotte

Nu het seizoen zo abrupt tot een einde is gekomen en kampioenskansen verdampt zijn gaat onze blik al weer een beetje vooruit naar het nieuwe seizoen. Wat zien we er naar uit om elkaar weer te treffen langs de lijn of in de kantine. De VTC-commissies zijn voorbereidingen aan het treffen voor het komende seizoen. Zo worden teamindelingen samengesteld en worden trainers gezocht voor de nog openstaande vacatures. De teamindelingen bij de jeugdteams worden begin juli op onze website gepubliceerd. Helaas hebben een aantal spelers besloten om WZC aan het einde van het seizoen te verlaten. We doen aan iedereen een oproep om, als je met de gedachte speelt om naar een andere club te gaan, dit kenbaar te maken en in overleg te gaan met leden van de VTC of een trainer binnen onze club. Dan geef je ook ons de kans om onze visie aan jou kenbaar te maken en kun je op basis daarvan een goede afweging maken.

Voor nu eerst terug in de realiteit. Wij wensen iedereen die het moeilijk heeft, eenzaam of ziek is heel veel sterkte toe. Denk aan elkaar en blijf gezond.

 

Bestuur WZC Wapenveld