gemaakt op : 23 juni 2020

Nieuwsbrief van het bestuur juni 2020

Nieuwsbrief eind juni 2020

 

Het seizoen 2019 – 2020 loopt op zijn eind. Een bijzonder jaar waarin op zaterdag 10 maart de laatste wedstrijden werden gespeeld en de competities niet konden worden afgemaakt. Inmiddels zijn alle trainingen weer hervat, maar mag u als supporters of vrijwilliger nog steeds niet op het sportpark komen. Wat missen velen van ons het mooie spelletje, de gezelligheid en saamhorigheid van onze club. Als bestuur richten we ons op een goede afronding van het huidige seizoen en de start van het seizoen 2020-2021. Een seizoen waar we waarschijnlijk nog steeds te maken zullen hebben met de onzekerheden die het coronavirus met zich mee zal brengen, maar vooralsnog staan de eerste competitiewedstrijden gewoon gepland op zaterdag 19 september.

 

Start nieuwe seizoen

De 1e en 2e selectie starten op dinsdag 11 augustus met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Als de situatie ongewijzigd blijft mogen er in augustus weer oefenwedstrijden gespeeld worden. Het Bultman Hartholt Noord Oost Veluwe toernooi gaat daarom alsnog plaatsvinden op de oorspronkelijke data van dinsdag 18, donderdag 20 en zaterdag 22 augustus.

De jeugdteams en overige senioren zullen waarschijnlijk later in de maand augustus van start gaan. De data van de eerste trainingen van de jeugd zullen binnenkort worden gepubliceerd op onze website. In het nieuwe seizoen zal onze vereniging weer met 5 seniorenteams in competitieverband uit gaan komen.

 

Selectie

Binnen de 1e selectie hebben een aantal spelers om verschillende redenen besloten om overschrijving aan te vragen naar een andere vereniging. Jarno van Essen, Emir Balavac, Hajk Talaljan en Jonas Faber maken geen deel meer uit van de selectie in het nieuwe seizoen. Daartegenover staat de komst van William Riphagen van Vevo en Jorn Kroes van sv Zalk.

Ook de 2e selectie kent een aantal nieuwe gezichten die door overschrijving lid zijn geworden van onze vereniging. Lars Riphagen van Vevo, Alie Hussein van FC Ulu Spor en Nick van Jole van sv Wissel. Daarnaast sluiten Patrick van den Bosch en Nick van Dieren weer aan bij de 2e selectie, het afgelopen seizoen waren zij niet actief op de velden. Naast de spelers die WZC verlaten of via overschrijving zijn binnengekomen schuiven een aantal spelers door vanuit ons J019 team naar de 2e selectie en van de 2e selectie naar de 1e selectie.

Het bestuur wenst alle spelers die onze vereniging hebben verlaten alle succes toe bij hun nieuwe vereniging en wensen de nieuw ingekomen leden een fijne en bovenal succesvolle tijd toe bij onze vereniging.

 

Assistent trainer selectie / trainer onder 23 jaar

Bert Visser zal met ingang van komend seizoen assistent trainer worden bij de 1e selectie. Daarnaast zal Bert trainer worden van WZC onder de 23 jaar. Het is de bedoeling dat dit elftal 6 a 7 wedstrijden per jaar gaat spelen en standaard 1x per maand zal gaan trainen, waarbij de nadruk zal liggen om talentvolle spelers vanuit de teams J019 en J017 hierin te laten uitkomen. Van Bert zal dus ook nadrukkelijk worden gevraagd om de ontwikkeling van talentvolle spelers in deze leeftijdsgroepen te volgen zodat een mogelijke stap naar de selectieteams op termijn kan worden gemaakt. Daarnaast zal Bert worden toegevoegd aan de VTC commissie. Aangezien het een nieuwe functie betreft binnen onze vereniging is gezamenlijk de afspraak gemaakt om na een half jaar te evalueren wat de meerwaarde van deze functie is.

 

Jeugdafdeling

De VTC jeugd heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe teamsamenstellingen voor komend seizoen. De nieuwe indelingen zijn zaterdag 20 juni gepubliceerd op onze website en Facebook. Al met al is het elk jaar weer een complexe puzzel. Door het Coronavirus was het misschien nog wel lastiger, omdat het voetbal een poos stil heeft gelegen. Daarom kan het ook gebeuren dat er vragen zijn over de indeling. Deze kunnen gesteld worden tot 1 juli aan de VTC jeugd, via e-mailadres jeugdvtc@wzcwapenveld.nl. Naast de totstandkoming van de indelingen heeft de VTC van de jeugdafdeling ook stilgestaan bij hun eigen functioneren middels een evaluatie. Zij hebben het gevoel niet veel verder te komen met het voetbaltechnisch beleid binnen de vereniging, bij gebrek aan vrijwilligers. Daarnaast zagen zij dat voor enkele teams geen trainer gevonden kon worden, waarna zij zich “verplicht” voelden om deze taak op het veld weer op te gaan pakken. Een combinatie van deze taken is voor de commissieleden niet haalbaar. Het bestuur gaat de komende periode nog met de commissie in gesprek, maar wil hen op voorhand danken voor het vernieuwen van het voetbaltechnisch beleid binnen de vereniging en hun inzet binnen de jeugdafdeling.

 

Opening kantine

Met ingang van 1 juli is het weer toegestaan om, met inachtneming van de richtlijnen van de RIVM, de kantine te openen. Het bestuur stond hier open voor en heeft de kantinecommissie en de onderhoudscommissie gevraagd hoe zij aankeken tegen een openstelling per 1 juli a.s. Vanuit beide commissies kwam het duidelijke signaal dat zij dit te vroeg vinden. Naast dat er geen vrijwilligers beschikbaar zijn om de kantine te openen moeten er ook nog de nodige preventieve maatregelen genomen worden voor de veiligheid van de vrijwilligers en de bezoekers en om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen. De komende weken zal het bestuur in samenspraak met de commissies deze zaken oppakken waarbij het streven is om begin van het nieuwe seizoen de kantine weer te openen.

 

Tenslotte

Als bestuur willen we alle trainers en spelende leden bedanken dat zij zich uitstekend gehouden hebben aan de strikte regels die ons opgelegd worden om de trainingen te kunnen hervatten. Ook een dankwoord aan de onderhoudscommissie is op zijn plaats, die gezorgd heeft voor het onderhoud van onze gehele accommodatie, ook in de moeilijke tijd die achter ons ligt. Als bestuur willen wij iedereen een goede zomervakantie toewensen en wij spreken de wens uit elkaar weer te mogen treffen in het nieuwe seizoen op ons mooie sportpark Monnikenbos.

 

Bestuur WZC Wapenveld