gemaakt op : 08 februari 2019

Nieuwsbrief bestuur nr.1/2019

Na een goed bezochte nieuwjaarsreceptie en prachtige activiteiten in de winterperiode, zoals de dartstoernooien en het hutspottoernooi, rolt zaterdag 9 februari de bal weer voor de competitie. Op voorhand wensen we alle teams veel succes toe.

 

Vrouwenteam neemt deel aan de voorjaarscompetitie

Mooi om te melden is dat de vrouwen die al geruime tijd wekelijks op de vrijdag trainen deel gaan nemen in de voorjaarscompetitie op de vrijdagavond. Na jaren van afwezigheid zal WZC weer met een vrouwenteam in competitieverband uitkomen. De eerste thuiswedstrijd staat gepland op vrijdagavond 1 maart 2019 om 19:30 uur waarvoor een ieder van harte is uitgenodigd. Op de vrijdagavonden dat Vrouwen 1 thuis speelt zal de kantine geopend zijn.

 

Contractverlening trainers

Al eerder is melding gemaakt van de verlenging van de contracten van Robert Slinkman en Erik van Dijk. Na ingewonnen advies bij de VTC jeugd is ook overeenstemming bereikt met William van de Hoek als trainer van de J019-1. Zodra er meer nieuws is op het trainersfront zal dit via de website worden gecommuniceerd.

 

Update VTC plan jeugd

Op 19 februari 2019 is er een bijeenkomst waarin Ab van der Velde van de KNVB samen met trainers en VTC input wil vergaren voor een vernieuwd VTC-plan. Opzet is te komen tot 4 A4-tjes per leeftijdscategorie wat de verwachtingen zijn voor trainer/leider/wedstrijdbegeleiding/ouders en speler. Doelstelling is om met ingang van het nieuwe seizoen met een vernieuwd VTC plan te werken.

 

Hernieuwde oproep voor vrijwilligers

In september 2018 heeft de vrijwilligerscommissie een brede oproep gedaan binnen onze vereniging om leden te benaderen om vrijwilligerswerk te gaan doen binnen onze vereniging. Gelukkig hebben veel leden aangegeven taken op te willen pakken, maar ook heeft een groot deel niet gereageerd. Deze leden worden de komende periode opnieuw benaderd met de vraag of zij vrijwilligerswerk op willen pakken.

 

Kunstgras

In januari hebben wij als vereniging een kleine week geen gebruik kunnen maken van ons kunstgrasveld vanwege de sneeuw. Het bestuur heeft enkele vragen gehad waarom het kunstgrasveld niet sneeuwvrij is gemaakt zodat trainingen en wedstrijden doorgang konden vinden. Het kunstgrasveld is in beheer van de stichting Buitensport gemeente Heerde. Zij hebben het bestuur laten weten dat het sneeuwruimen niet toegestaan was vanwege diverse redenen, waaronder de hoeveelheid sneeuw, maar belangrijk de samenstelling van de sneeuw wat bij het verwijderen door middel van schuiven veel verplaatsing had opgeleverd van het ingestrooide rubber.   

 

Voor het onderhoud van het kunstgrasveld is door de stichting Buitensport een onderhoudsmachine aangeschaft. Aangezien onze tractor niet geschikt is om deze onderhoudsmachine voort te bewegen is het bestuur een offertetraject gestart om de tractor te vervangen. Aangezien de tractor destijds geschonken is door de club van 100 en de supportersvereniging zullen zij actief geïnformeerd worden tijdens dit proces, evenals de leden van de onderhoudscommissie.

 

Verbouwplannen

Het bestuur is in nauwe samenwerking met de verbouwcommissie bezig om de verbouwplannen uit te werken. Hierbij worden ook diverse commissies meegenomen om tot een gedragen ontwerp te komen. Vanwege de financiële haalbaarheid heeft het bestuur besloten het ontwerp op enkele punten aan te passen.

De komende weken ligt de focus om het ontwerp en bestek gereed te maken met daarbij inzicht in mogelijke subsidiestromen en het in kaart brengen van duurzaamheidsmaatregelen.

Naast de uitwerking van de plannen is ook een start gemaakt met de voorbereidingen voor fondsenwerving. Hierover hopen we binnenkort meer informatie te kunnen geven.

De planning is er op gericht op een extra ledenvergadering te beleggen op dinsdag 23 april 2019 om 20:00 uur. Wellicht kunt u deze datum alvast omcirkelen in uw agenda.

 

Vrijwilligersverzekering

Tenslotte heeft het bestuur een vraag ontvangen over de verzekering van vrijwilligers. Alle vrijwilligers zijn verzekerd via de Vrijwilligersverzekering van de gemeente Heerde.

De verzekering is bedoeld voor iedere vrijwilliger die onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht voor WZC. Alle vrijwilligers zijn automatisch verzekerd:

  • Ongeacht hun leeftijd
  • Ook bij eenmalige activiteiten
  • Geen minimum aantal uren
  • Ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten

De verzekering is er voor ongevallen, aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Wel moet altijd eerst de verzekering van de persoon of vereniging benaderd worden. Als de verzekering niets uitkeert, kan teruggevallen worden op de verzekering van de gemeente.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben voor het bestuur, schroom niet om ons aan te spreken op het sportpark. Uiteraard mogen vragen ook gesteld worden via e-mail via de secretaris Lijndert Liefers, l.liefers@hotmail.nl

 

Tot ziens op sportpark Monnikenbos!