gemaakt op : 08 april 2019

Nieuwsbrief april WZC Wapenveld

Wat was het weer prachtig om zoveel supporters te kunnen begroeten op sportpark “De Munten” in Dronten. Het resultaat was teleurstellend. Nog vijf wedstrijden resten in de reguliere competitie. Laten we hopen dat we het seizoen op een positieve manier af kunnen sluiten en wie weet wat het ons dan nog brengt. Voor het 2e efltal staan er nog vijf finales voor de deur nu zij knap gedeeld eerste staan in de reserve 3e klasse. Beide koplopers ontmoeten elkaar nog op 18 mei op Monnikenbos. Wij wensen alle trainers, spelers en begeleiding veel succes bij het restant van de competitie!

 

Een ander in het oog springend resultaat is het bereiken van de finale van ons J015-1 team. Een spannende wedstrijd in Rijssen moest worden beslist met strafschoppen volgens het nieuwe ABBA-systeem. De jongens hielden hun hoofd koel en slaagden erin de finale te bereiken. Deze zal worden gespeeld op zaterdag 1 juni 2019 om 13:00 uur bij vv Den Ham. Tegenstander zal zijn Sparta Nijkerk J015-3. Ook de allerjongste talenten lieten hun voeten spreken op zaterdag 30 maart in een heus minipupstoernooi samen met buurman Hatto Heim. Na een goed verlopen toernooi kregen alle spelers een prachtige medaille als aandenken, waarbij na afloop afspraken zijn gemaakt met Hatto Heim om binnenkort op herhaling te gaan in Hattem.

 

Komende activiteiten

De komende periode staan er weer de nodige activiteiten op de agenda waar een ieder van harte voor is uitgenodigd. A.s. woensdag zal het schoolvoetbaltoernooi van de gemeente Heerde vanaf 13:00 uur plaatsvinden op ons sportpark. Maar WZC richt zich niet alleen op voetbal. Op Koningsdag zal de Oranjemarkt op het feestterrein weer worden georganiseerd door de vrijwilligers van onze vereniging, die daarnaast ook druk doende zijn met de voorbereidingen voor het Zomerfeest op 15 juni. Ook voor de Wapenveldse gemeenschap zet WZC zijn beste beentje voor.

Een ander in het oog springend evenement is de Hattem Trophy, een internationaal toernooi dat door WZC, in samenwerking met Hatto Heim en vv Hattem, georganiseerd zal worden op alle drie de sportparken. Vrijdag 31 mei (de dag na Hemelvaartsdag) en zaterdag 1 juni bent u van harte welkom om het (inter)nationaal talent te aanschouwen. Een dergelijk toernooi vergt veel voorbereiding en ook op de toernooidagen kan een beroep worden gedaan op veel vrijwilligers. Het bestuur bedankt op voorhand iedereen die bovengenoemde evenementen mogelijk maken.

 

Doorkijk naar seizoen 2019/2020

Binnen de verenigingen zijn er veel initiatieven gaande om in het nieuwe seizoen met nieuwe teams in competitie te gaan spelen. In navolging van de dames die nu 7 tegen 7 in competitie spelen op de vrijdagavond lijkt het er op dat WZC in het nieuwe seizoen een damesteam kan inschrijven voor de competitie 11 tegen 11 op de zaterdag. Wat prachtig dat WZC in het nieuwe seizoen waarschijnlijk weer 2 damesteams in competitie heeft. Ook bij de heren wordt bekeken of er mogelijk een 5de elftal kan worden ingeschreven. Momenteel is het aantal spelers hiervoor nog niet voldoende. Daarnaast zijn er initiatieven om op vrijdagavond 7 tegen 7 in competitieverband te gaan spelen. Mocht je interesse om bij WZC te komen voetballen kan contact worden gezocht met de secretaris.

Binnen de jeugd is de VTC-commissie in samenspraak met trainers en leiders bezig om het VTC-beleid te herzien en worden de voorbereidingen getroffen om volgend seizoen ieder team weer van trainers te voorzien.

 

AED trainingen

Op het sportpark is een AED beschikbaar die in noodgevallen ingezet kan worden. Het bestuur heeft besloten om voor leden gratis een AED-training aan te bieden. We starten met een trainingsavond op woensdag 8 mei om 19:00 uur bij het Deltion College in Zwolle. De training zal worden gegeven door Willy Steenbergen en Eddy Zwijnenberg. Mocht je hiervoor interesse hebben graag aanmelden bij Willy Steenbergen, 038-4470119.

 

Uitnodiging bijwonen Bijzondere Algemene Ledenvergadering 23 april 2019

Tenslotte wil het bestuur alle leden graag van harte uitnodigen tot het bijwonen van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering op 23 april om 20:00 uur in ons clubhuis. Er staan twee onderwerpen op de agenda. De verbouwplannen en een voorstel tot een prijsverhoging van de kantineprijzen per 1 juli 2019. Achter de schermen is er verder gewerkt aan de verbouwplannen. Op 23 april hoopt het bestuur de (aangepaste) plannen te presenteren, stil te staan bij de financiële haalbaarheid en een voorstel te doen voor het vervolgproces. Voor het vervolgproces wil het bestuur graag goedkeuring ontvangen van haar leden. Daarom een oproep om op 23 april aanwezig te zijn om zo uw stem te laten horen.

 

Mochten er naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen zijn, dan kan contact op worden genomen met de secretaris.

 

Tot ziens op Monnikenbos!


Bestuur W.Z.C. Wapenveld