gemaakt op : 14 juli 2019

Nieuwsbrief 14 juli 2019

Nieuwsbrief bestuur

 

Het seizoen 2018-2019 is net afgesloten of de start van het nieuwe seizoen op 10 augustus staat al weer voor de deur. De eerste contouren zullen maandag al zichtbaar worden wanneer de indeling van onze eerste selectie bekend zal worden. Altijd een moment waar menigeen toch naar uit kijkt. Krijgen we weer regionale derby’s of zullen we vaker de bus pakken met de supportersvereniging? We gaan het zien! Terugkijkend op de maand juni zijn er prachtige activiteiten georganiseerd door de vele vrijwilligers. De Hattem Trophy was een groot succes, de organisatie kon vele complimenten in ontvangst nemen van deelnemers uit o.a. Duitsland, Engeland en België. Het Zomerfeest had helaas te kampen met mindere weersomstandigheden wat een effect had op de opkomst van standhouders en bezoekers. Toch kon de organisatie weer terugkijken op een geslaagde editie. Het seizoen werd traditioneel afgesloten met de familiedag, waarbij de nodige teams weer streden om de prijzen en het vervolgens nog lang gezellig was op Monnikenbos. Op sportief vlak streden we voor promotie of het winnen van de beker. Helaas grepen zowel het 1ste als 2de naast promotie en moest het J015-1 haar meerdere erkennen in hun tegenstander in de bekerfinale. Volgend seizoen weer nieuwe kansen!

 

Verzorgster selectie

Zoals u weet hadden wij bij de selectie een vacature voor verzorg(st)er. Het bestuur is blij u te kunnen meedelen dat overeenstemming is bereikt met Tessel de Jager. Tessel is een recent afgestudeerd als fysiotherapeut en zal op donderdag en wedstrijddagen actief zijn als verzorgster bij de selectie. Alie van der Wal is bereid gevonden om op de dinsdagavond de verzorging te blijven doen. Hier zijn wij erg content mee.

 

Sportpark gesloten tot start nieuwe seizoen

Nogmaals willen wij benadrukken dat het sportpark tot de start van het nieuwe seizoen, op zaterdag 10 augustus, is gesloten. Dit betekent dat er zowel op het kunstgras- als natuurgrasvelden niet gevoetbald mag worden. De natuurgrasvelden zijn in onderhoud en het kunstgrasveld mag niet bespeeld worden buiten reguliere trainingen en wedstrijden.

 

Verbouwplannen

In de raadsvergadering van maandag 17 juni heeft de gemeenteraad unaniem besloten om gelden beschikbaar te stellen om het achterstallig onderhoud van de kleedkamers bij de voetbalverenigingen uit Heerde en onze vereniging uit te voeren. Voor onze vereniging betekent dit dat wij ruim € 185.000,-- tegemoet kunnen zien. Deze gelden worden betrokken bij de verbouwplannen, waarbij deze gelden specifiek bestemd zijn voor de kleedkamers.

Op maandag 1 juli waren alle commissies vertegenwoordigd op de inspraakavond over de verbouwplannen. Vanuit de commissies zijn belangrijke aandachtspunten naar voren gekomen die meegenomen worden in de plannen. Zo zijn er suggesties gedaan voor aanpassingen van draairichting van deuren, uitbreiding van opslagruimten, extra urinoirs en inrichting van de keuken.

Ook is stil gestaan bij de actiebereidheid binnen de vereniging en zal op korte termijn een actie website opgestart worden die bij moet dragen aan het realiseren van onze plannen.

 

Bij de gemeente is begin juni een concept bouwvergunning ingediend. In augustus hopen we een reactie van de gemeente ontvangen op deze aanvraag, waarna afhankelijk van de uitkomst, zo spoedig mogelijk een reguliere bouwvergunning kan worden aangevraagd. Door de aangekondigde avonden voor vrijwilligers voor de verbouw en bedrijven is een streep gezet. De reden hiervoor is dat er meer tijd nodig is de technische installaties uit te werken. Hiervoor is een adviesbureau ingeschakeld die eind augustus zijn advies zal opleveren. Deze input is nodig om vervolgens de avonden te beleggen voor zowel vrijwilligers als bedrijven die ons kunnen helpen bij de uitvoering van onze plannen. Deze avond zal op een nader te bepalen avond in september plaatsvinden.

 

Tenslotte

Wij willen nogmaals alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet in het afgelopen seizoen en hopen dat wij volgend jaar weer een beroep op jullie kunnen doen. Samen zijn wij WZC en kunnen wij met elkaar zeggen: beleef het mee bij WZC.

 

Het bestuur wenst u en jullie allemaal een goede zomerperiode toe en wellicht een fijne vakantie.

Wij zien elkaar in het nieuwe seizoen graag weer op ons prachtige sportpark Monninkenbos.

 

Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan kunnen deze gesteld worden aan de secretaris, bij voorkeur via e-mail: l.liefers@hotmail.nl

 

Bestuur WZC Wapenveld