gemaakt op : 13 mei 2019

In deze nieuwsbrief een terugblik op de bijzondere algemene ledenvergadering en een aantal actualiteiten.

Ruim 40 leden waren aanwezig op de bijzondere algemene ledenvergadering op dinsdag 23 april. Dick Nieuwenhuis presenteerde voor de pauze de actuele verbouwplannen waarna in de pauze de aanwezige leden aan de hand van de plattegronden en schetsen vragen konden stellen aan de  aanwezige architect. Na de pauze werd stilgestaan bij de financiële haalbaarheid en de voorgestelde vervolgplanning. De leden stemden vervolgens unaniem in met het ingaan van de volgende fase, te weten:
- Aanvragen bouwvergunning;
- Offertetraject bouwplannen;
- Subsidieaanvragen indienen;
- Opstarten acties.
De planning is dat tijdens de algemene ledenvergadering van woensdag 20 november de leden kunnen stemmen over de definitieve verbouwplannen. Wanneer de leden instemmen is de voorlopige planning om in het eerste kwartaal van 2020 te starten met de verbouw.

William van de Hoek heeft het bestuur laten weten dat hij, in verband met een verschil van inzicht met de VTC, heeft besloten om de club aan het eind van het seizoen te verlaten. Het bestuur respecteert zijn besluit en gaat in samenwerking met de VTC bekijken hoe de opengevallen plek voor trainer van J019 weer ingevuld kan worden.
Daarnaast heeft Jeroen Paul Ebbinge laten weten dat hij de club aan het eind van het seizoen gaat verlaten. Hij gaat in zijn woonplaats aan de slag bij Go Ahead Kampen. Het bestuur gaat ook voor de functie van verzorger op zoek naar een geschikte invulling voor het komende seizoen.

Het bestuur bedankt William en Jeroen Paul voor hun inzet voor onze vereniging en wenst hen alle goeds toe.
Tenslotte krijgt het bestuur veel vragen naar aanleiding van het verslag van de wedstrijd tegen Vevo van onze buurtvereniging. Zij maken in hun verslag melding van "de aangekochte spits" wat impliceert dat deze speler betaald zou worden. Het bestuur wil benadrukken dat geen enkele speler binnen onze vereniging wordt betaald. Iedereen is vrij om bij WZC te komen spelen, echter zonder financiële tegemoetkoming.

Mochten er verder vragen zijn dan kan contact worden gezocht met de secretaris, Lijndert Liefers