gemaakt op : 30 april 2020

Challenge mee bij WZC !

Daar is hij dan de nieuwe challenge. We zullen, omdat het vakantie is, wat vaker een nieuwe challenge delen dus houd jullie app groep en Facebook in de gaten. De challenge vinden jullie in de video. Bekijk hier de video

De niveau’s::

Niveau 1: Mini pups J08/J09 
Niveau 2: J011
Niveau 3: J013 en hoger 

Het is NIET de bedoeling dit op het sportpark te doen. Dus zoek een mooie plaats uit op een grasveldje ergens, zet je camera aan en filmen maar.

Stuur je filmpje naar je trainer/leider !

Het leukste, beste en meest originele filmpje kiest je trainer/leider uit en stuurt deze uiterlijk zaterdag 10 mei 20.00 uur naar:
jeugdactiviteiten@wzcwapenveld.nl

De winnaars worden bekend gemaakt na de meivakantie dus niet meer na elke challenge. Er komt natuurlijk wel weer een leuk filmpje van alle ingestuurde filmpjes.

Dus pak een bal, zet je telefoon klaar op filmen of laat iemand anders bijvoorbeeld je ouders, broer of zus je filmen en doe je best.

Succes gewenst namens de 3 W’s, jeugdactiviteiten Commissie en het bestuur van WZC.

Beleef het mee bij WZC !

Namens het bestuur,
Bert Jager