gemaakt op : 08 januari 2020

Bingoavonden weer terug bij WZC

Bingoavonden:

Terugkomende op de ledenvergadering van 17 december 2019 werden wij  s, morgens via de app van Lijndert Liefers en  s, avonds op de ledenvergadering op de hoogte gebracht dat de Gemeente Heerde weer aan 4 verenigingen binnen de Gemeente toestemming zou verlenen om in hun eigen clubhuis weer bingo avonden te mogen organiseren. ( Lijndert Liefers heeft gelijk ook voor WZC een optie op één van deze plaatsen genomen en inmiddels definitief vastgelegd ) Hier op aansluitend hebben wij gelijk de dag erna vergaderd en besloten om dit als Supportersvereniging WZC weer op te gaan pakken. Inmiddels is er al een bingo kalender samengesteld en zijn er al gesprekken met de kantine commissie geweest om e.a. ook van kantinepersoneel te voorzien. Op moment van dit schrijven zijn nog niet alle datums goed ingepland. Zodra dit bekend is zal definitieve kalender worden gepresenteerd !!

Eerste Bingoavond staat sowieso al vast en is op woensdagavond 22 januari 2020 aanvang 19.30 uur

Hou dus de kalender voor overige data, s in de gaten en Speel weer bingo mee bij WZC, na vaststellen definitieve kalender zullen er nog flyers in omloop komen en worden verspreid.