gemaakt op : 08 november 2018

Bindingsavond Club van 100

Op vrijdagavond 16 november zal er voor de leden van de Club van 100 de jaarlijkse bindingsavond worden georganiseerd. 

 

De Club van 100 bestaat uit personen die voetbalvereniging WZC een warm hart toedragen en jaarlijks een bedrag van € 45,00 in vier kwartalen overmaken naar de Club van 100. Deze gelden worden gebruikt voor giften aan de club. 

Voorbeelden van recente giften aan de club: televisieschermen en beamer in het clubhuis, update geluidsinstallatie buiten, bierbanken en biertafels, zeecontainer om bierbanken en biertafels op te ruimen.

Verder wordt er aan de leden jaarlijks een bindingsavond aangeboden. Deze avond staat in het teken van de beste schutter van de Club van 100 en er kan worden genoten van een buffet en een drankje.

 

Op dit moment bedraagt het ledenaantal: 67 leden. Hoe mooi zal het zijn als de Club van 100 ook 100 leden heeft!

 

Mag de club van 100 ook op uw steun rekenen en wilt u ook lid worden van de Club van 100? Aanmelden kan bij een van de bestuursleden: Klaas Doornink, Janet Kwakkel of William Boeve. 

 

Heeft u zich nog niet opgegeven voor de jaarlijkse bindingsavond, geef u dan nog snel bij een van de bestuursleden op!