gemaakt op : 12 januari 2018

Beste vrijwilliger,

Namens het bestuur van WZC Wapenveld wil ik graag je aandacht voor het volgende:

WZC Wapenveld vindt het belangrijk dat haar jeugdleden in een veilig klimaat kunnen sporten. Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van seksueel ongewenst gedrag in de sport aan het licht. De afgelopen jaren is, zoals je in de media hebt kunnen lezen, bij meerdere sportverenigingen sprake geweest van seksueel ongewenst gedrag.

Een van de maatregelen die wordt aanbevolen door NOC*NSF en de KNVB ter preventie van seksueel ongewenst gedrag is het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het invoeren van een VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan, een functie binnen de sport kan uitoefenen.

Het bestuur van WZC Wapenveld neemt de veiligheid van de leden zeer serieus en heeft daarom, zoals we ook op de de algemene ledenvergadering hebben meegedeeld, besloten om van vrijwilligers die werken met minderjarigen, een VOG te verlangen. Het komende halfjaar willen we dit traject verder uitrollen en uiteraard wordt van iedereen verlangd om hier aan mee te werken.  

Een garantie biedt de VOG natuurlijk nooit, maar de drempel voor mensen met verkeerde intenties ligt hoger. Het heeft een preventieve werking. Ouders, verzorgers en (potentiële) jeugdleden  kunnen ervan uitgaan dat WZC Wapenveld er alles aan doet om de jeugd onbezorgd te laten voetballen.

De afgelopen maanden zijn er achter de schermen de nodige voorbereidingen getroffen om  hierin daadwerkelijk stappen te gaan maken. De komende periode willen we dan ook gaan gebruiken om voor elke vrijwilliger die met met minderjarigen werkt een VOG aan te vragen. Hoe we dat van plan zijn te gaan doen willen we je graag uitleggen op woensdag 31 januari a.s. aanvang 20.00 uur.

We verwachten dat elke vrijwilliger die met minderjarigen werkt deze avond ook aanwezig is, mocht je echt niet kunnen dan graag afmelden via de bijgaande link.

Klik hier om af je af te melden voor deze avond

Misschien ontvang je deze e-mail meerdere  malen, excuus hiervoor.

Namens het bestuur,