Skip to main content

Ledenvergadering Club van 100

Hierbij nodigt het bestuur van de Club van 100 van WZC Wapenveld haar leden uit tot het bijwonen van een algemene ledenvergadering te houden op woensdag 1 maart 2023 om 19:30 uur in het clubhuis.

 

Agenda Club van 100 WZC Wapenveld

  • Opening
  • Ingekomen stukken
  • Aanschaffingen/activiteiten
  • Financieel overzicht jaren 2019/2020/2021/2022
  • Verslag kascommissie
  • Kascommissie in 2024
  • Bindingsavond/gezellige avond
  • Aanschaffingen/activiteiten 2023/2024
  • Rondvraag

Sluiting