gemaakt op : 01 november 2016

Nieuwsbrief van het bestuur (3)

Nieuwtjes vanaf de bestuurstafel

Korrels kunstgras

Hoewel we wachten op de resultaten van het onderzoek door de ECHA en de daaruit voorkomende standpunten van het RIVM en de gemeente Heerde spelen we vooralsnog onze wedstrijden en trainen we op het aanwezige kunstgras. Bedrijven uit de bandenindustrie bieden sportclubs de mogelijkheid korrels te laten testen op het zogeheten SBR-granulaat bevat. WZC heeft zich hiervoor inmiddels ook aangemeld. De testresultaten zullen we aan een ieder delen wanneer deze beschikbaar zijn.

Privatisering

Vanuit de gemeente Heerde is het doel gesteld dat voor het einde van het jaar 2016 een kadernotitie met onder meer besluiten over subsidies voor sportclubs wordt geaccordeerd door de gemeenteraad. Sportclubs zijn gehoord over de status van hun accommodaties, en hebben hun standpunten in kunnen brengen over deze materie. Op dit moment is het stil en zit er niets anders op dan af te wachten wat er komen gaat.

Zo zijn er, naast deze, zeker veel meer vragen te beantwoorden voor onze club. Er zijn al een aantal leden bereid om zitting te nemen in een werkgroep om ten aanzien van de accommodatie de vereniging voor te bereiden voor de nieuwe toekomst. Mensen die ons hiermee ook willen helpen kunnen dit melden bij Erik van Limburg Uiteindelijk is ons doel om, naast een positieve sportieve toekomst, ook financieel de toekomst goed en verantwoord in te gaan. Dit met een duurzame en passende accommodatie. We zullen onze leden de komende tijd op de hoogte houden van de voortgang.

Groenstrook tussen talud veld 1 en trainingsveldje 5

Er zijn voorstellen binnengekomen om deze groenstrook te verwijderen. Het zit vol met brandnetels, prikkels en een trainingsbal uit de struiken te halen is nog weleens een crime. Het bestuur gaat overleggen met de gemeente wat de mogelijkheden zijn.

Bestuurslid van dienst op de zaterdagmorgen

Aangezien er niet altijd een bestuurslid van dienst beschikbaar is op de zaterdagmorgen, zijn mensen die ons willen helpen om (twee)maandelijks een ochtenddienst te willen meedraaien welkom. Aanmelden bij Hans Doornink of Bert Jager. Besloten is om de scheidsrechter een consumptiemunt te verstrekken zodat hij of zij in elk geval na de wedstrijd iets te drinken krijgt. Elftalbegeleiders handelen de formaliteiten af en voorzien de team van drinken. Dit wordt nog gewoon klaargezet.

Worst- en gehaktballenactie

Deze worst- en gehaktballenactie is in gang gezet. Er liggen inschrijfformulieren in een doos op de kast van kopieerapparaat. Alle elftallen hebben al formulieren gekregen. Het is de bedoeling dat we op de 12e november de intekenlijsten met het vooraf betaalde geld wordt ingeleverd. Zaterdag 29 oktober was de worstproeverij in de rust van WZC – Oene. Lever je bijdrage door familie, vrienden, collega’s te vragen om een pakketje worst en/of gehaktballen af te nemen voor € 5,- per pakketje. Er staan premies op het best verkopende team en de individuele topverkoper…. Op 26 november wordt alles uitgeleverd. Met de opbrengst van deze actie willen we onze vaste scheidsrechters voorzien van een nieuw tenue.

Sponsoring

De Business Penalty Bokaal was weer goed bezocht en sponsors vermaakten zich uitstekend. Weer een aantal nieuwe gezichten. De vrouwen van de sponsors konden zich uitleven bij de workshop van Petra van Veen. De Hekserie had de catering goed verzorgd. Uiteindelijk ging Gerbrand van der Horst namens Albert Heijn Wapenveld met de beker naar huis. Sponsoren bedankt voor jullie trouwe steun aan de club.

Het seizoen komt goed op gang

* Er is een viertal dat de jeugdtrainerscursus bij sv Wijhe ’92 gaat volgen

* Er gaan een aantal leden een scheidsrechtercursus volgen, hiervoor zoeken we nog wel wat begeleiders die ze tips geven bij drie wedstrijden die beoordeeld moeten worden.

* Rondom begeleiding van elftallen valt alles ook op z’n plaats. Er is zelfs een JO11-3 bijgekomen.

* Spelers uit WZC 1 en 2 die als trainer bij toerbeurt training geven aan jeugdteams zijn enthousiast aanwezig. Helaas zijn vier afspraken vergeten. Daar zijn echter wel oplossingen voor gevonden. Geef bij absentie de welwillenden die aanwezig zijn wel even de tijd om dit te regelen voordat je als jeugdlid meteen weer de fiets opspringt.

* Soms is het wenselijk dat bij kleinere groepen trainers zich ook ontfermen over een team welke wat krapper zit in de begeleiding. Probeer daar in elke leeftijdscategorie soepel mee om te gaan.

* Trainingspakken van jeugdtrainers blijven eigendom van de club, hierdoor kunnen we het uitbreiden met een regenjas. Dit wordt in gang gezet. Er komt wel een bruikleenovereenkomst voor.

* De VTC gaat in gesprek met de spelersraad en trainers van WZC 1, 2 en A1. Hier probeert de club duidelijkheid in te krijgen het streven is dit voor het einde van dit kalenderjaar de bezetting voor 2017-2018 vast te leggen. Daarna volgen de gesprekken met trainers van andere teams.

* Resultaten van onze teams zijn allemaal te vinden op de website. Wekelijks staan er uitslagen op en kun je het programma en de stand van elk team vinden.

Activiteitencommissie

Lasergamen op ons sportpark was een groot succes, verrassend een grote foto op de voorpagina van de Stentor. Henri van der Beek bedankt! Verder wensen we de actieve activiteitencommissie succes met het winterprogramma wat voor de deur staat: schrijf je in voor het hutspottoernooi op de laatste trainingsavond, de Bouwbedrijf NHM IJzerman Nacht van WZC en dartstoernooien.

Overzicht van alle activiteiten vindt u op de vernieuwde poster in de hal van ons clubhuis…..

Presentatiegids

Onze presentatiegids is derde geworden in de strijd om de Gulden Gids Award. We feliciteren winnaar sc Genemuiden en de nummer twee Den Ham. Bovenal mogen wel trots zijn op ons eigen cluppie WZC. Met dank aan Dick Nieuwenhuis, Henri van der Beek, Cor Regterschot, Arnoud van Guilik, Timon Bijsterbosch, Lijndert Liefers, Aad Eilander en bovenal de bedrijven/sponsoren MUNTZ, Vakfotografie Henri van der Beek en drukkerij Ten Brink om deze topprestatie te kunnen leveren.

Accommodatie

De trap in het ballenhok mag worden aangepast. Hierdoor ontstaat er meer ruimte en draagt het bij aan de veiligheid in deze ruimte.

Ledenvergadering

De agenda van deze ledenvergadering hangt op het memobord in de hal van ons clubhuis en staat ook op de website. We kunnen melden dat Antoine Sonnega kandidaat voorzitter is. Jan van Weert nog één termijn als penningmeester herkiesbaar is en dat we op zoek zijn naar een opvolger van Hans Doornink als voorzitter van de jeugdafdeling.

In de ledenvergadering introduceren we ook het beleid rondom sporten bij een veilige vereniging. Wilfred Moeliker wil de rol van vertrouwenspersoon op zich nemen.

Financiën, een uur voor aanvang van de ledenvergadering kunt u inzage krijgen bij penningmeester Jan van Weert in de bestuurskamer.

We wensen u allen een fijne voortzetting van dit seizoen, beleef het mee bij WZC.

Bestuur WZC