Nieuws van de bestuurstafel

Onder dit kopje plaatsen we enige wetenswaardigheden van onze club en een selectie van zaken die ter tafel komen bij bestuursvergaderingen.