Het bestuur van WZC Wapenveld 
 

Opgericht 26 augustus 1947

Verenigingsnummer BBKZ50J

Clubkleuren: wit shirt, blauwe broek en blauwe kousen

Accommodatie: Sportpark “Monnikenbos”, Zandbergen 4, 8191 NA Wapenveld

Contact clubhuis: 038-4478200

Website: www.wzcwapenveld.nl

 

Hoofdbestuur:

Voorzitter: Antoine Sonnega, 06-21223421, antoine@korrels.nl

Secretaris: Lijndert Liefers, 06-83255605, l.liefers@hotmail.nl

Penningmeester: Jan van Weert

 

Bestuursleden:

PR, sponsoring en activiteiten: Aad Eilander, 06 57976202 , aadeilander@live.nl

Accomodatiezaken: Dick Nieuwenhuis, 06 53313616 , dick@muntz.nl

Jeugdzaken: Bert Jager, 084-8760010 , jeugd.wzc@gmail.com 

 

 Aanspreekpunten commissies:

Activiteitencommissie: Gerbrand van der Horst, 06-29099180,gerbrandvdhorst@gmail.com

Club van Honderd: Klaas Doornink

Jeugdcommissie:jeugd@wzcwapenveld.nl

Kantinecommissie: Jan Eikelboom, 06-13223536, djeikelboom54@gmail.com

Ledenadministratie: Johan Horst, 038-4478965, jh.horst@gmail.com

Materiaalcommissie: Eric Kwakkel, 06-57109924, ekwakkel65@gmail.com

Sponsorcommissie (acquisitie):Aad Eilander 06-29435367 aadeilander@live.nl,  Lysanne Burgmeijer 06-12754285 lysanneburgmeijer@hotmail.com

Onderhouds commissie:Evert Steenbergen,06-30152810, steenbergen35@kpnmail.nl , Frans Stijf

Supportersvereniging: Wim Eilander, 06-51542495, kade3@hetnet.nl

Vertrouwenspersoon WZC: Winfred Moeliker,

Webmaster
www.wzcwapenveld.nl: Gert Schuurman, 06-34873440, Gert.Schuurman@hotmail.nl

Wedstrijdsecretaris Jeugd: Bert Jager, 084 – 8760010, jeugd.wzc@gmail.com

Wedstrijdsecretaris senioren: Lijndert Liefers, 06-83255605, l.liefers@hotmail.nl
Zomerfeest Wapenveld en Oranjemarkt
:marktmeester Tim van Limburg, 06-33233251, inschrijving@zomerfeestwapenveld.nl