Word sponsor van W.Z.C. Wapenveld!

 

Uw bedrijfsnaam is als het goed is samen met uw logo het ‘DNA’ van uw organisatie. Als de positionering hiervan goed is geland leidt het tot automatische herkenning door velen van uw organisatie. Dit ‘DNA’ samen met uw visie, missie en ambities geeft u concurrentieel voordeel. Met het vasthouden en waar mogelijk verder uitbouwen van uw positie willen wij u graag ondersteunen met één of meer van onze producten of via een maatwerkconcept.


Onze filosofie is dat wij streven naar win-win situaties voor beide partijen. Belangrijke zaken hierbij voor ons zijn actief luisteren, de dialoog zoeken en de verkregen informatie vertalen naar mogelijke producten of concepten. Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn wederzijds vertrouwen, commercialiteit, innovatie en de wil tot samenwerken.Deze ingrediënten zitten in het ‘genenpakket’ van de leden van de sponsorcommissie. Die identiteit is ons onderscheidende vermogen. Dus aan ons zal het niet liggen ....


Wat zien wij en wat zijn onze ervaringen? Veel bedrijven sponsoren organisaties en evenementen. Waarom? Eigenlijk simpel: sponsoring is een uitstekend middel om uw ‘DNA’ goed te positioneren en om tegelijk iets terug te doen voor de lokale gemeenschap waar u deel van uitmaakt. Dit zogenaamde verantwoord maatschappelijk ondernemen neemt in belang toe. Nadat bedrijven kaders en uitgangspunten hebben vastgesteld leidt het vaak tot een beleidsnotitie. En voor de implementatie komen de vragen: 

 • wat wil ik vanuit mijn visie, missie en ambitie en waar zie ik aanknopingspunten? 
 • welke doelgroep(en) zie ik? 
 • wat wil ik bereiken? 
 • binnen welk budget wil ik opereren en welke keuzes maak ik hierin? 
 • aan welke voorwaarden moet een evenement voldoen wil ik er mijn naam aan verbinden? 
 • aan welke voorwaarden moet een organisatie voldoen wil ik er een relatie mee aangaan? 


Als het antwoord hebt op deze vragen of de richting hiervan hebt bepaald is het ons inziens de vraag en wat heeft WZC u dan te bieden?


Wij vinden dat het sponsorbeleid van WZC u veel heeft te bieden. Namelijk:

 • een heldere visie; 
 • een onderscheidende positie in de regio; 
 • diverse producten / diensten, maar ook maatwerkconcepten; 
 • betrokken, innovatief, samenwerkingsgericht en een mentaliteit van afspraak = afspraak; 
 • transparantie in ons doen en laten en in onze aanbiedingen; 
 • enthousiaste gesprekspartners, die actief luisteren, interesse hebben in uw business, de dialoog zoeken en vanuit het meedenken met u zoeken naar een sponsorvorm, die toegevoegde waarde heeft.

 

Leden sponsorcommissie:

Aad Eilander, voorzitter, 06-57976202, Email: aadeilander@live.nl

Frits van Dijk, secretaris, 06-15116038, Email: frits.van.dijk14@gmail.com

Lysanne Burgmeijer, 06-12754285 , Email: lysanneburgmeijer@hotmail.com

Eric Kwakkel, 06-57109924, Email: ekwakkel65@gmail.com
Rob Veltkamp

 

Ik heb interesse in sponsoring

 
Alle sponsoren